Blog

PR Nedir?

Public Relations yani Türkçe karşılığı Halk İlişkileri olan PR, bilindiği anlamı ile Halkla İlişkiler anlamına gelmektedir. PR’da hedef kitle belirlendikten sonra, bu kitleyi yanına çekmek ve kalite standartlarını azami seviyeye getirmek en önemli hedeftir. Bunun için, özellikle sosyal medyayı aktif kullanma eğilimi gösterirler. Büyük şirketlerin ve kurumların PR’ a verdikleri önem, onların uzun vadede olumlu sonuçlar almasını sağlamaktadır. Bu sayede, hem tüketicilerin ihtiyaçlarına karşılık vermekte, hem de kalite standartlarını yükseltmektedirler. Diğer bir ifade ile kurumların ve şirketlerin, kendi öz imajlarını korumak adına sarf ettikleri sosyal çaba olarak da ifade edilebilir.

PR’da Hedef Kitle Nasıl Belirlenir?

PR’da hedef kitle, kısa, orta ve uzun vadede ki beklentilere göre belirlenir. Kurumlar ve şirketler, kısa vadede, hedef kitle oluşturma yoluna girmeyebilirler. Bunun yerine, üretim standartlarını ve kalite-fiyat endeksini düşünürler. Bu yüzden hedef kitle belirlenmeyebilir. Belirlenen hedef kitle ise tek yönlüdür, yani dar bir alanı kapsar. Orta vadede ise, ürettikleri ürünlerin yakın ve çevre tüketicilere ulaştırılması planlanır, bunun için aktif bir PR eğilimi yaşanmayabilir, sadece görsel medya araçları ve yerel medya konseptleri devreye girer. PR’ın en önemli ayağını uzun vade beklentileri oluşturur. Uluslararası ölçekteki şirket ve kurumlar, PR’ı en güçlü kullanan elemanlardır. Özellikle sosyal medya araçlarını yani dijital PR’ı kullanırlar. Böylelikle, global bir marka oluşturmayı hedefledikleri anlaşılır. Marka ve kaliteyi sağlama arayışında olan şirketlerin, en önemli ortakları Dijital PR’lardır. Yani sosyal medya. Yani facebook, twitter, blogger, instagram gibi dev reklam ajansları.

PR ve Sosyal Medya – Arama Motoru İlişkisi

Bu ilişkiyi esasında hepimiz yakından uzaktan yaşamaktayız. Sosyal Medyayı aktif kullanan tüketiciler, satın aldıkları ürünleri, sosyal medya pazarlama gereçlerinden sağlamaktadır. Özellikle reklam alan şirketler, sosyal medyanın herhangi bir köşesinde reklamlarının kullanılmasını gerekli görürler. Bunun yanında Arama Motorlarını da, ürünlerini ve markalarını tanıtmak için kullanırlar. PR’ın en sık başvurduğu nokta, ürünlerinin ve markalarının arama motorlarında en üst sıralarda görülmesidir. Tüm bu nedenler, PR’ı global ve yerel markalar için olmazsa olmaz kılmaktadır.